Iztok Stegovec

študent študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje ŽIVILSTVO

bo 21. 6. 2021 ob 10:00 uri zagovarjal magistrsko delo z naslovom:
Vrednotenje načina ekstrakcije antioksidantov iz črne mahunice (Empetrum nigrum)

Zagovor bo potekal na povezavi:
https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/helena.abramovic