Ema Lovšin

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje ŽIVILSTVO

bo 23. 6. 2021 ob 13:00 uri v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:
Protiadhezivna aktivnost kostanjevega in cvetličnega medu ter medu manuke na zobni površini