Zala Mlinšek

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje PREHRANA
bo 8. 7. 2021 ob 16:00 uri zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Ocena prehranske ustreznosti zaužitih celodnevnih obrokov vrtcu za otroke dveh starostnih skupin
Zagovor bo potekal na povezavi: https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/petra.terpinc