Joži Omahen

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje ŽIVILSTVO

bo 23. 7. 2021 ob 09:00 uri zagovarjala magistrsko delo z naslovom:
Določanje kakovosti prehranskih dopolnil z živimi bakterijami z masno spektrometrijo (MALDI-TOF)

Zagovor bo potekal na povezavi:
https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/mojca.korosec