Ida Simončič

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje ŽIVILSTVO

bo 26. 8. 2021 ob 09:30 uri v prostoru ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo zagovarjala magistrsko delo z naslovom:
Uporaba zaščitne starterske kulture za izdelavo sira iz surovega senenega mleka