Lana Krajnc

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje PREHRANA

Bo 27. 9. 2022 ob 11:00 uri v prostoru 'Ž2 - Oddelek za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Prehransko vedenje starejših in možne prehranske intervencije