Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Živilstvo

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Raziskovalna področja
Raziskave fenolnih spojin in drugih sekundarnih metabolitov iz naravnih virov
Oblikovanje in uporaba podatkovnih baz o sekundarnih metabolitih in o drugih parametrih kvalitete živilskih surovin in izdelkov
Interakcije flavonoidov z modelnimi celičnimi membranami, proteini in DNA
Stabilnost antioksidantov (askorbinska kislina, koencim Q10), vključenih v liposome
Luninescenčne metode za določanje antioksidativne aktivnosti v rastlinskih ekstraktih
Termofilne arheje: termično obstojne biološko aktivne spojine (antioksidanti, proteini, lipidi (arheosomi))
Patogene spremembe v konformaciji proteinov (sinuklein, prionski protein)
Ugotavljanje nevrotoksičnosti in potencialne zaščite nevronov proti oksidativnemu stresu z izbranimi polifenolnimi spojinami
Ugotavljanje prehajanja polifenolnih spojin preko krvno-možganske pregrade
Fizikalnokemijska karakterizacija aditivov v živilstvu, fenolnih kislin in nekaterih metabolitov
Metodologija antioksidativnih testov
Vpliv mikrokomponent na fizikalno-kemijske lastnosti lipidov

Oprema
Fluorimeter (Varian Eclipse)
Spektrofotometer (Varian Carry 100 BIO/ACB in UV-Vis HP 8453 UV-VIS z diodno matriko)
Diferenčni dinamični kalorimeter  (DSC) (CSC)
Sistem za merjenje prevodnosti in dielektričnih lastnosti (Agilent Technologies)
Digitalni denzimeter (DMA 5000, Anton Paar) nadgrajen s sistemom za merjenje gostote pri visokih tlakih
Viskozimeter (Visco Clock K300, Schott s setom kapilarnih viskozimetrov (Ubbelohde)
Refraktometer (Schott DUR W 2)
Polarimeter (Schmidt & Haensch)
Sistem za merjenje aktivnosti vode (Campbell)
Manjša oprema: centrifuga, elektroforezni sistem, sonikator

Publikacije
Raziskovalni projekti

PEDAGOŠKA DEJAVNOST

Dodiplomski študijski program
Živilstvo in prehrana:  Kemija, Biokemija, Analizne metode v živilstvu, Živilska kemija, Fizikalnokemijske metode v živilstvu, Biokemija II
Mikrobiologija:  Kemija
Biotehnologija:  Kemija, Biokemija, Analitska biotehnologija
Kmetijstvo-zootehnika (Univerzitetni in visokošolski strokovni študijski program):  Kemija z biokemijo
Kmetijstvo-agronomija (Univerzitetni in visokošolski strokovni študijski program):  Kemija z biokemijo
Zdravstvena fakulteta, smer Sanitarno inženirstvo (Univerzitetni študijski program): Biokemija

Podiplomski študijski program 
Biološke in biotehniške znanosti:  Biokemija, Fizikalno-biokemijske metode, Fizikalno-kemijske metode v živilstvu, Prehranska biokemija, Procesništvo in tehnologije v živilstvu, Kakovost in varnost živil, Fizikalno-biokemijske metode, Povezava senzoričnih in instrumentalnih metod, Antioksidanti in metodologija določanja antioksidativne učinkovitosti

Zaposleni