Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Živilstvo

Center združuje strokovnjake fakultete z različnih področij raziskav o hrani in prehrani in je usmerjen v strateško povezovanje in ciljno krepitev razvojno-raziskovalnih aktivnosti na področju živilstva in prehrane ter zagotavljanje sinergij in komplementarnosti tudi z drugimi raziskovalnimi ustanovami. 

Predstavlja stimulativno razvojno podporno okolje za deležnike v slovenski agroživilski verigi (zlasti v živilskopredelovalni panogi) ter nudi podporo:

 • na področju kakovosti, trajnosti in varnosti živil,
 • pri razvoju novih izdelkov in tehnologij, s poudarkom na zmanjševanju okoljskega in podnebnega odtisa,
 • pri razvoju prehrane, predvsem humane prehrane,
 • pri raziskavah, ki vključujejo potrošnike, in trženje.

Center zagotavlja:

 • povezovanje inštitucij znanja,
 • vključevanja industrije v aplikativne raziskave ter
 • podporo pri posodabljanju in pridobivanju novih potrebnih strokovnih kompetenc v gospodarstvu in vladnih institucijah. 

 

Dejavnosti centra

Raziskovalna in razvojna dejavnost

Center se vključuje v različne nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte s področja živilstva in prehrane. S svojim delom sistematično prispeva k razvoju stroke s področja živilstva in prehrane ter podpira razvoj krožnega biogospodarstva in digitalizacijo ter zmanjševanje okoljskega in podnebnega odtisa.

Nacionalni projekti: 

ARRS raziskovalni programi:

ARRS projekti: 

Mednarodni projekti:  

EU projekti:  

Mednarodni projekti in sodelovanje: 

 

Izobraževalna in svetovalna dejavnost

Center predstavlja osrednjo točko za krepitev aktivnosti prenosa znanja na področju živilstva in prehrane na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, vključno z zagotavljanjem možnosti za realizacijo inovacijskih in razvojnih aktivnosti in spodbujanjem podjetniških kompetenc študentov in zaposlenih.

Erasmus+ projekti 

 • FEEDtheMIND - Food-related European Education in the Digital era to Motivate Innovative New-product Development;
 • DigiFoodEdu - Digital transformation of project-based learning guidance in agri-food Higher Education Institutions.

Projekta na področju projektnega učenja, inovacij ter izboljšanja in digitalizacije izobraževalnega procesa z vključevanjem študentov na področju agro-živilstva. Vzpostavitev učne platforme kot pomoč pri razvoju novega izdelka. Poudarek na izmenjavi znanj in dobrih praks z drugimi evropskimi partnerji. 

 

Strokovna izobraževanja

V okviru centra potekajo izobraževanja na področju kadrov v senzorični analizi živil, uporabe senzoričnih metod in senzoričnega ocenjevanja različnih živil ter druge vrste izobraževanj na področju kakovosti in varnosti živil.

 

Obštudijski projekti s študenti

Center je podporno okolje za priprave na tekmovanja s področja inovativnosti v živilstvu in razvoja novih izdelkov »Ecotrophelia« ter za projekte s področja krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z delovnim okoljem »Po kreativni poti do znanja« (PKP) in »Študentski inovativni projekti za družbeno korist« (ŠIPK). 

 

Spodbujanje podjetniških kompetenc

Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je sedež nacionalnega stičišča za inovacije in podjetništvo v agroživilstvu EIT Food HUB Slovenija, ki je del evropske iniciative EIT Food

 

Tržna dejavnost

Center izvaja različne tržne projekte za znane naročnike s področja spremljanja kakovosti in varnosti živilskih izdelkov, razvoja novih trajnostnih izdelkov in uporabe novih zelenih tehnologij. 

Naši partnerji:

 • Perutnina Ptuj, Delamaris Pivka, Jata Emona, Perutnina Pivka
 • Gorenje, BSH hišni aparati
 • Čebelarska zveza Slovenije
 • Spar, Mercator, Lidl, Hofer, Eurospin, Tuš
 • Fructal, Dana
 • Pekarna Pečjak, Žito, don don Pekarna Grosuplje, Incom

 

Patenti na področju hrane:

Method of making the proliposomes with less than 5% ethanol and methods of using them for encapsulation of lipophilic substances : application no./patent no. 19208798.9-1109. München: European Patent Office, 2020. Str. [COBISS.SI-ID 5150840]

Stabilne tekoče vodotopne suspenzije, ki vsebujejo ekvivalente luteina, in postopek izdelave : patent SI 26116 A, 2022-06-30. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2022. 13 str., [1] str. pril., ilustr. http://www3.uil-sipo.si/PublicationServer/documentpdf.jsp?PN=SI26116%20SI%2026116&iDocId=51080&iepatch=.pdf. 

Postopek za pripravo vodotopnega propolisa : patent SI 25762 A, 2020-07-31. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2020. 12 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 5022840] patentna družina: P-201900015, 2019-01-17

 

Ustanovitev centra 

Center Biotehniške fakultete za raziskave na področju hrane je bil ustanovljen na 19. redni seji senata Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani dne 30. 5. 2022 kot posebna organizacijska enota Oddelka za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.  

 

Vodja centra:

Prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, Katedra za biokemijo in kemijo živil Oddelka za živilstvo

E:

T: +386 1 3203 780