Sreda, 25. avgust 2021, ob 8.00, zagovor na daljavo na povezavi:
https://bf-uni-lj-si.webex.com/bf-uni-lj-si/j.php?MTID=m85ba7b575c36a2f44a354b7068fa576e

Kandidatka: Ema Končar
Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Dopolnilni pristopi pri ugotavljanju psihofizičnega počutja pri živalih

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Manja Zupan Šemrov, mentorica; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka