Ponedeljek, 6. september 2021, ob 9.30 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Hana Železnik
Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Prehrana psice in mladičev pred kotitvijo in po njej

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent