Ponedeljek, 6. september 2021, ob 10.00, v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidat: Žiga Javornik
Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Prehrana psov v pooperativnem času

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent