Ponedeljek, 6. september 2021, ob 9.00, zagovor diplomskega dela v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Klara Rojc
Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ): Prehrana psov pri obolenjih ledvic

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent