Petek, 10. september 2021, ob 13.30, v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Anika Bevk

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Vpliv osvetlitve na rast in razvoj telic

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; doc. dr. Silvester Žgur, mentor; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka