Ponedeljek, 20. septembra 2021, ob 9.00, v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Lea Kobal

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Vloga konja v antični Grčiji

Člani komisije: prof. dr. Janez Salobir, predsednik; izr. prof. dr. Klemen Potočnik, mentor; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka