Sreda, 22. septembra 2021, ob 12.00, v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Maša Bahovec

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Morska akvakultura: izzivi in težave

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Simona Sušnik Bajec, mentorica; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka