Sejem Komenda_splet (002)

 

Na razstavnem prostoru bodo prisotni profesorji, raziskovalci in drugi sodelavci Biotehniške fakultete z Oddelka za agronomijo in Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozden vire.  Z veseljem bodo odgovarjali na vprašanja obiskovalcev povezana aktualnimi temami in zainteresiranim podali strokovne nasvete. 

 

Program na sejemskem prostoru Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

petek, 1. oktober 2021 

10.00 – 12.00 dr. Rok Mihelič s Katedre za pedologijo in varstva okolja na Oddelku za agronomijo, bo svetoval na temo gnojenje in obdelava tal.
15.00 – 17.00 Tilen Zamljen s Katedre za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo na Oddelku za agronomijo, bo svetoval na temo hidroponskih sistemov.

 

sobota, 2. oktober 2021

10.00 – 12.00 prof. dr. Rajko Bernik s Katedre za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo na Oddelku za agronomijo, bo svetoval na temo mehanizacije in digitalizacije v kmetijstvu.
15.00 – 17.00 Roman Pavlin s Katedre za zdravje gozda in upravljanje prostoživečih živali na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, ki bo svetoval na temo podlubnikov.

 

nedelja, 3. oktober 2021

10.00 – 12.00 prof. dr. Helena Grčman s Katedre za pedologijo in varstva okolja na Oddelku za agronomijo, bo svetovala na temo tal v Sloveniji. 

 

Se vidimo v Komendi!

 

logo_sejem_kontakt (002)