Kopija dokumenta Startup vecer3 Kopija dokumenta Javni forum1

 

Prvi terenski študijski obisk EIT Food je potekal v sredo, 29. septembra 2021, in v četrtek, 30. septembra 2021, pod naslovom »Deep Dive Prekmurje 2021« v Murski Soboti. Dvodnevno dogajanje je bilo sestavljeno iz štirih programskih sklopov, študijskih obiskov agroživilskih podjetij, študijskega hekatlona, srečanja s prekmurskimi agro-food startup podjetniki in javnega foruma »Prekmursko agroživilstvo: Kje, kam, kako?«. 

V sredo, 29. septembra 2021, so udeleženci obiskali štiri vodilna prekmurska agroživilska podjetja – Lušt, Mlinopek, Panvita in Pomurske mlekarne.  Udeleženci so na njihovih lokacijah v neposrednem stiku z vodstvi, tehnologi, razvojniki in drugimi ključnimi zaposlenimi dobili vpogled v delovanje, izzive in vizije podjetij. 

Študentski hekaton je potekal v dveh delih, prvi je potekal v sredo, 29. septembra 2021, popoldan in drugi v četrtek, 30. septembra 2021, dopoldan. Na študentskem hekatlonu so skupine študentov oblikovale svoje poglede, refleksije in vpoglede na štiri izbrane ključne izzive prekmurskega agroživilstva, na trajnostne pridelave hrane in krožnega agroživilskega sistema, na pomen porekla v agroživilstvu, na vpliv sprememb prehranskih navad na delovanje podjetij ter na tradicionalne panoge in pomena oskrbne verige vrednosti v proizvodnji hrane v Prekmurju. 

 

Kopija dokumenta Hekaton2 Kopija dokumenta Pomurske mlekarne 1

 

Po končanem prvem delu študentskega hekatona so se udeleženci EIT Food: DEEP DIVE PREKMURJE 2021 srečali s predstavniki prekmurskih agro-food startup podjetji Posestva Passero, Pivovarno Overmura, Kmečki turizem Puhan in Pomurski tehnološki park. Večer se je zaključil s pogostitvijo z naslovom Prekmurje Gourment s Kodilo. 

V četrtek, 30. septembra 2021, po drugem delu študentskega hekatona je potekal javni forum »Prekmursko agroživilstvo: Kje, kam, kako?«, ki so se ga udeležili najvišji predstavniki Občine Murska Sobota, Skupine Panvita, podjetij Ocean Orchids in Kodila, gostilne Rajh, KGZ Murska Sobota in Pomurske gospodarske zbornice.

Udeleženci so na forumu ugotovili, da agroživilska panoga v Prekmurju sicer izkazuje visoke potenciale, a se, zlasti na področju kmetijstva, sooča z negativnimi trendi. Za uspešno naslavljanje ključnih izzivov prekmurska kmetijska in živilska panoga potrebuje krepitev sistemskega pristopa pri razvojnih ukrepih, bolj aktiven in strateški pristop lokalnih in državnih odločevalcev, podporo vertikalnemu integriranemu delovanju ter predvsem krepitev povezovanja vseh ključnih deležnikov v verigi. 

Terenski študijski obisk EIT Food Hub Slovenija je potekal v izvedbi EIT Food Hub Slovenija, nacionalnega stičišča za spodbujanje podjetništva in inovativnosti v slovenski agroživilski panogi, ki deluje v okviru Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 

Več o EIT Food Hub Slovenija tukaj.

 

 

 

 

 

Posnetek zaslona (3)Posnetek zaslona (12)