Petek, 16. septembra 2022, ob 14.00 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Meta Šebat

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, program Znanost o živalih): Zagotavljanje požarne varnosti na govedorejski kmetiji

Člani komisije: doc. dr. Jernej Ogorevc, predsednik; doc. dr. Dušanka Jordan, mentorica; ddr. Aleš Jug, somentor; izr. prof. dr. Marija Klopčič, recenzentka