Petek, 16. septembra 2022, ob 10.45 v predavalnici Ro-5 Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Veronika Treven

Naslov diplomskega projekta (1. stopnja, UNI): Prednosti in slabosti različnih sistemov uhlevitve za govedo z vidika rejca

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Marija Klopčič, mentorica; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka