Ponedeljek, 19. septembra 2022, ob 10.15 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Pia Vrtačič

Naslov diplomskega projekta (1. stopnja, VSŠ):  Vpliv trajanja namakanja sena na vsebnost vodotopnih ogljikovih hidratov in prahu

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; prof. dr. Janez Salobir, mentor; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent