Petek, 16. septembra 2022, ob 9.15 v predavalnici Ro-5 Oddelka za zootehniko

Kandidat: Gašper Šink

Naslov diplomskega projekta (1. stopnja, UNI): Ocena ekonomskega položaja kmetije Šink in možnosti za nadaljnji razvoj

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Jaka Žgajnar, mentor; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka