Ponedeljek, 19. septembra 2022, ob 13.00 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidat: Borut Levpušček

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ): Analiza poslovanja kmetijskega gospodarstva, usmerjenega v rejo drobnice

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Jaka Žgajnar, mentor; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent