Ponedeljek, 19. septembra 2022, ob 13.30 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidat: Miha Potočnik

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ): E-učenje in e-komunikacija kot oblika prenosa znanja na podeželju

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Marija Klopčič, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent