Ponedeljek, 19. septembra 2022, ob 9.45 v predavalnici Ro-5 Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Maja Repar

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI):   Izboljšanje upravljanja v čredah krav molznic na osnovi podatkov molznega robota

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Marija Klopčič, mentorica; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka