Akronim:

SPRINT

Številka pogodbe:

862568

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

HORIZON2020

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.09.2020 - 31.08.2025

Vrednost projekta BF:

189.357,00 €

Vrednost projekta skupaj:

14.994.445,00 €

Vodja projekta na BF:

Glavan Matjaž

Spletna stran projekta:

Povezava

SPRINT naslavlja poziv Evropske Komisije SFS-04-2019-2020: Celostni zdravstveni pristopi in alternative uporabe pesticidov: A. [2019]: Vključevanje zaščite rastlin v globalni zdravstveni pristop (RIA). Kmetijski sistemi v Evropi se v rastlinski pridelavi in živinoreji močno zanašajo na uporabo sredstev za varstvo rastlin (SVR) za zagotavljanje pridelka in varne hrane, pri čemer povprečno uporabljajo 340.000-370.000 ton aktivnih snovi letno, katerih več ostankov SVR običajno najdemo v tleh, vodi, pridelkih, hrani in krmi, živalih in ljudjeh. Od 487 snovi, odobrenih na trgu EU in združenih v več tisoč različnih komercialnih SVR (EPPO, 2018), je skoraj 50% bioakumulativnih, 25% pa obstojnih v tleh (PPDB, 2018). V skladu z EU uredbo o razvrstitvi, označevanju in pakiranju (CLP) jih je 30% visoko akutno strupenih za vodno okolje, za 28 pa obstaja sum rakotvornosti. Te lastnosti med drugim lahko škodujejo zdravju ekosistemov, rastlin, živali in ljudi (EPAH).Vendar so podatki o porazdelitvi SVR po evropskih kmetijskih krajinah, ki upoštevajo ekološko in okoljsko spremenljivost, redki in razdrobljeni (Silva in sod. 2019). Potrebna je uskladitev pristopov zbiranja podatkov po vsej Evropi in zbiranje kritičnih podatkov, potrebnih za zagotovitev integriranih pristopov za celovito oceno splošnih tveganj in učinkov formulacij SVR, njihovih ostankov in metabolitov. Čeprav obstaja splošen okvir za trajnostno uporabo javno-zasebnih partnerstev (EU, 2009a), manjkajo orodja, metode in ukrepi, zlasti tisti, usmerjeni v globalno oceno učinkov. Transdisciplinarne ocene z uporabo globalnega zdravstvenega pristopa, ki vključuje analizo stroškov in koristi (C-B) (za zmanjšanje odvisnosti od javno-zasebnih partnerstev in obenem varovanje konkurenčnosti kmetijstva EU), so potrebne za določitev prehodnih poti k bolj trajnostni rabi SVR.Splošni cilj SPRINT je razviti, preizkusiti, potrditi in zagotoviti globalno orodje za oceno zdravstvenega tveganja za celostno oceno vplivov SVR [formulacije (F), aktivne snovi (a.S.), metaboliti (Me) in mešanice (Mi)] o kopenskih in vodnih ekosistemih (E), rastlinah (P), živalih (A) in zdravju ljudi (H). Pregledali bomo tri glavne lastnosti zdravstvenega stanja: odpornost, razmnoževanje/produktivnost in pojav bolezni, medtem, ko bodo prehodni načini za trajnostno rabo SVR opredeljeni v pristopu z več dejavniki.

 

INFORMACIJE O PROJEKTU

INFORMACIJE ZA UDELEŽENCE V RAZISKAVI