Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Lesarstvo

Pedagoško delo na katedri zajema podajanje in poučevanje učnih vsebin s širšega področja managementa in ekonomike lesnih podjetij. Predmeti, ki jih poučujemo, pokrivajo področja od organizacije proizvodnje, ekonomike podjetja, podjetništva in trženja lesnih izdelkov, vključujejo pa tudi vsebine vodenja in organizacije poslovanja, managementa projektov, digitalizacije poslovanja in okoljsko ekonomiko. Pri pedagoškem procesu uporabljamo sodobna računalniška orodja, s čimer tudi krepimo digitalne kompetence študentov. Vsebine so praktične in naravnane tako, da študent usvoji znanje, ki mu bo po zaključku študija omogočalo samostojno delo v lesarstvu (in tudi širše) ter reševanje nalog in problemov s poudarkom na inovativnosti ter ustvarjalnosti. Zelo pomemben del pedagoškega dela so tudi različna, praviloma zelo praktično naravnana diplomska, magistrska in doktorska dela.

Pri strokovnem in znanstveno raziskovalnem delu s pomočjo sodobnih metod proučujemo lesnopredelovalno panogo in posamezna podjetja z različnih vidikov povezanih z ekonomijo, managementom in organizacijo. Posebej smo vključeni v preučevanje ekonomskih značilnosti lesne panoge, potreb po usposabljanjih, okoljevarstvenih vsebin vključno s procesi krožnega gospodarjenja, trženjskih konceptov v lesarstvu in možnosti digitalizacije procesov v lesnih podjetjih. Pri izvajanju raziskav tesno sodelujemo s številnimi partnerji, tako iz gospodarstva kot tudi širše. Tako tudi poskrbimo, da se rezultati raziskav učinkovito prenašajo v slovensko lesarsko prakso.

Trenutno na katedri potekajo različni mednarodni in domači projekti, pri katerih sodelujemo z  različnimi   domačimi   in  tujimi   partnerji. Med njimi je 4-letni EU projekt »AllView«, katerega namen je med drugimi poenotenje izobraževalnih procesov v lesarstvu na ravni EU, s poudarkom na vpeljavi sodobnih digitalnih tehnologij in pristopov, krožnega gospodarstva ter koncepta trajnosti. Na nacionalnem nivoju izvajamo tudi študijo kadrovskih potreb v lesni industriji s predlogi za posodobitev izobraževanja in povečanje privlačnosti lesarskih poklicev. Za podporo krožnega gospodarstva in optimizacijo (lesne) proizvodnje z metodo analize življenjskega cikla (LCA) pa ocenjujemo vplive izdelka na okolje tekom njegove celotne življenjske dobe. 

Člani katedre smo aktivno vključeni v različna domača in mednarodna strokovna ter znanstvena združenja, tesno pa sodelujemo tudi z raziskovalci z različnih tujih institucij.

KMELP_zadnja-ozadje

Zaposleni