Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Lesarstvo

TESTIRANJE VARNOSTI, TRDNOSTI IN TRAJNOSTI POHIŠTVA IN DRUGIH PROIZVODOV

Center za testiranje in certificiranje izvaja teste za oceno mehanske varnosti, odpornosti in trajnosti končnega izdelka. Preizkusi se izvajajo v skladu z nacionalnimi, evropskimi in mednarodnimi tehničnimi standardi.

Ponujamo vam vse vrste testiranja pohištva, športne opreme, otroških igral… glede na vaše poslovne zahteve. Opremljeni smo s sodobno testirno opremo, ki omogoča izvedbo različnih vrst testov.

Zakon o varnosti proizvodov zavezuje proizvajalce, da dajejo na trg le varne izdelke. Varen izdelek pomeni izdelek, ki v normalnih ali razumno predvidljivih pogojih uporabe ne predstavlja nobenega tveganja ali le minimalna tveganja, združljiva z uporabo izdelka, ki veljajo za sprejemljiva in skladna z visoko stopnjo zaščite za varnost in zdravje ljudi. Obstaja veliko standardov, ki določajo učinkovitost izdelkov.

 

VRSTE TESTIRANJ, KI JIH PONUJAMO

 

 

Kontakt:
Biotehniška fakulteta,
Oddelek za lesarstvo
Center za testiranje in certificiranje
Rožna dolina c. VIII/34, Ljubljana
Tel.: 01 320 36 37

 


 

LESEN PAKIRNI MATERIAL

Center za testiranje in certificiranje izvaja potrditvene in tehnične preglede izvajalcev dejavnosti, ki toplotno obdelujejo, označujejo ali popravljajo lesen pakirni material po zahtevah mednarodnega standarda za fitosanitarne ukrepe ISPM 15.

Certifikacijska shema Lesen pakirni material je podrobno predstavljena na spletni strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), kjer je opredeljen zakonodajni okvir, postopek za pridobitev dovoljenja za izvajanje dejavnosti z vsemi obrazci potrebnimi za prijavo in nadzor izvajalcev dejavnosti.

Center za testiranje in certificiranje izvaja preglede na podlagi odločbe UVHVVR št. U34304-9/2021-5 z dne 6.12.2021. Stroške preveritve izpolnjevanja pogojev nosi izvajalec poslovne dejavnosti. Center zaračunava stroške svojih storitev na podlagi cenika potrjenega na Upravnem odboru Biotehniške fakultete dne 27. 9. 2021.

 

Kontakt:
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
Center za testiranje in certificiranje
Rožna dolina c. VIII/34, Ljubljana
Tel.: 01 320 36 30

 


 

Zaposleni