Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Lesarstvo

Pedagoški in raziskovalni program katedre temelji na spoznanju, da je les proizvod zapletenih bioloških in kemičnih procesov v drevesu. Biološke funkcije lesa v drevesu so v prvi vrsti posledica kemične zgradbe celičnih sten, kar v temelju določa njegovo strukturo, pestrost lastnosti in neizmerne možnosti uporabe tega enkratnega naravnega materiala, na primer v zapletenih gradbenih konstrukcijah, v vrhunskih izdelkih industrijskega oblikovanja ter celo v prehranski, kemični in farmacevtski industriji.
V študijskih programih Oddelka za lesarstvo izvajamo več predmetov, ki so zasnovani tako, da slušatelji pridobijo široko znanje s področja kemične sestave lesa, temeljnih bioloških procesov, ki določajo njegove lastnosti, in vpogled v osnove tehnologij kemične predelave lesa. Delo je zasnovano tako, da so študentje vključeni v del raziskav domačih in mednarodnih razvojno-raziskovalnih projektov, s katerim se delovna skupina za kemijo lesa trenutno ukvarja. Katedra za kemijo lesa in drugih lignoceluloznih materialov sodeluje tudi pri drugih študijskih programih Univerze v Ljubljani, tj. na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Akademiji za likovno umetnost ter v interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Bioznanosti. Še posebej si prizadevamo za izvajanje vrhunskega raziskovanja v okviru domačih in mednarodnih raziskovalnih programov, temeljnih, aplikativnih, industrijsko-razvojnih in drugih projektov, kar je osnova sodobnega univerzitetnega izobraževanja.

20140513_125407_Viljem_Vek

Zaposleni