Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Lesarstvo

Pedagoška dejavnost katedre je precej interdisciplinarna, saj študenti pridobijo znanja s področja: lesnoobdelovalnih strojev, orodij, obdelovalnih tehnologij, mehanike, fleksibilne avtomatizacije, predelave lesnih ostankov, biomase in kuriv iz biomase. Študentom čim več vsebin predstavimo v laboratoriju s pomočjo sodobne opreme (robota, CNC stroja, preskuševališča za utrujanje materiala, hitre kamere, numeričnih analiz in simulacij, ...), da študenti že v času šolanja pridobijo tudi nekaj praktičnih izkušenj. Znanstveno raziskovalna dejavnost je tesno povezana s pedagoško dejavnostjo. Pri raziskovalnem delu se katedra vključuje v temeljne raziskovalne projekte še posebno radi pa sodelujemo v aplikativnih raziskavah, kjer se rezultati raziskav in razvoja prenesejo in uporabijo v praksi. Raziskovalna skupina je za svoje delo od GZS dobila posebno priznanje za razvoj in inovacijsko sodelovanje gospodarstva in institucij znanj. Katedra svojo interdisciplinarnost kaže tudi v aktivnem povezovanju s Fakulteto za strojništvo, Univerze v Ljubljani, saj je vključena v programsko skupino Razvojna vrednotenja. Vsa spoznanja in rezultate raziskav objavljamo v znanstveno raziskovalnih publikacijah, hkrati pa o rezultatih raziskav sproti obveščamo tudi študente.

OL-KMOTL (1)

 

Zaposleni