Za sodelovanje pri raziskovalnem delu v okviru projekta “Po Kreativni Poti do znanja” iščemo štiri študente – obvezen pogoj je status študenta: 2 MSc in 2 BSc (UNI).

Delali boste v parih s študenti Ekonomske fakultete, se pri industrijskem partnerju učili o plazemskih tehnologijah, izvajali intervjuje v podjetjih iz lesnega oz. bio-sektorja ter razvijali pilotne primere aplikacij.

V obdobju od marca do maja je za vsakega študenta predvidenih 200 ur dela, plačilo bo izvršeno preko študentskega servisa (9 EUR bruto na uro).

Prosimo, da prijave pošljete do 14.02.2020 po e-pošti na