Slavnostno odprtje 13. promocijske razstave Čar lesa in Dnevov slovenskega lesarstva

Torek, 8. junij 2021, Cankarjev dom, Ljubljana

Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Direktoratom za lesarstvo vabi na Razstavo Čar lesa in Dneve slovenskega lesarstva, niz dogodkov s področja lesno-predelovalne panoge, ki se bodo odvijali med torkom, 7. junijem 2021, in sredo, 16. junijem 2021.

 

Slavnostno odprtje 13. promocijske razstave Čar lesa

10:00 - 10:30 Uvodni nagovori

Danilo Anton Ranc, generalni direktor, Direktorat za lesarstvo, MGRT

dr. Tomaž Kostanjevec, direktor, SPIRIT Slovenija, javna agencija

prof. dr. Franc Pohleven, organizator razstave Čar lesa

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

10:30 Uradno odprtje in ogled razstave

Dogodek povezuje: Petra Drobne

Kulturno umetniška točka: violinistka Anja Bukovec

Razstava Čar lesa bo na ogled širši javnosti med torkom, 7. junijem 2021, in petkom, 11. junijem 2021, v veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.

 

 

Strokovni posvet Kakovost, varnost in okoljske prednosti lesnih izdelkov

12:00 - 12:20 Uvodni nagovor

Danilo Anton Ranc, generalni direktor, Direktorat za lesarstvo, MGRT

12:20 - 14:15 Predavanja

Okoljski vidiki rabe lesa, prof. dr. Franc Pohleven, Biotehniška fakulteta

Varnost in okoljska primernost lepil za les, prof. dr. Milan Šernek, Biotehniška fakulteta

Ali je zaščita lesa potrebna?, prof. dr. Miha Humar, Biotehniška fakulteta

Površinska obdelava lesa in kakovost ter varnost izdelkov, prof. dr. Marko Petrič, Biotehniška fakulteta

Higienska ustreznost lesa kot materiala za stik z živili, doc. dr. Rok Fink, Zdravstvena fakulteta

Zakaj se lesena gradnja dobro obnaša pri potresu?, doc. dr. Iztok Šušteršič, InnoRenew CoE

Testiranje pohištva: priložnost ali nuja proizvajalcev?, Tomaž Kušar, Biotehniška fakulteta

CE oznaka konstrukcijskega lesa, z izjavo o lastnostih, zagotavlja kakovost in varnost izdelka, Nace Kregar, Bureau Veritas d.o.o.

14:15 - 14:45 Strokovna diskusija, razprava in odgovori predavateljev na zastavljena vprašanja

Moderator: Boštjan Romih

Za strokovni posvet se prijavite tukaj. Prijave se sprejemajo do ponedeljka, 7. junija 2021, do 12.00.

 

 

2. Dan slovenskega lesarstva 2021

Sreda, 9. junij 2021, Cankarjev dom, Ljubljana

 

09:15 - 10:00 Registracija udeležencev

 

10:00 - 10:30 Uvodni nagovori

Danilo Anton Ranc, generalni direktor, Direktorat za lesarstvo, MGRT

dr. Tomaž Kostanjevec, direktor, SPIRIT Slovenija, javna agencija

Igor Milavec, direktor, Združenje lesne in pohištvene industrije, GZS

Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

 

10:30 - 11:15 Uvodna predavanja

Perspektive in izzivi evropske lesne industrije, Obnovitveni val, novi evropski Bauhaus, Paul Brannen, CEI Bois, Evropska konfederacija lesnopredelovalne industrije, bivši Evropski poslanec

Ključni izzivi evropskega pohištvenega sektorja - krožno gospodarstvo, pobuda za trajnostne izdelke, razširjena odgovornost proizvajalcev, Gabriella Kemendi, EFIC, Konfederacija evropske pohištvene industrije

Predstavitev študije podnebnega svežnja »Fit for 55« - Potenciali izrabe naravnih virov pri doseganju podnebnih ciljev, Elvi Rwankuba, Deloitte Svetovanje d.o.o.

 

11:15 - 12:30 Okrogla miza »Priložnosti lesne industrije  - Zeleni dogovor in načrt za okrevanje in odpornost«

Andrej Čuš, državni sekretar Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dr. Metka Gorišek, državna sekretarka Ministrstvo za okolje in prostor

Anton Harej, državni sekretar Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Urška Ban, državna sekretarka Ministrstvo za javno upravo

LIP Bled (predstavnik pohištvene industrije)

Jelovica hiše (predstavnik lesene gradnje)

Moderator okrogle mize: Dr. Črtomir Tavzes

 

12:30 - 12:45 Odmor

12:45 - 13:45 1. sklop predavanj »Pohištveni sektor«

Finančne spodbude za razvoj lesno predelovalne panoge, Darko Sajko, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Menedžment lesnih podjetij, prof. dr. Jasna Hrovatin, Fakulteta za dizajn

Laboratorij za preskušanje pohištva, Tomaž Kušar, Biotehniška fakulteta in Društvo lesarjev Slovenije

Oblikovanje v pohištveni industriji, Jurij Dobrila, Društvo oblikovalcev Slovenije

Sodobne prakse uvajanja zelenega oblikovanja in digitalizacije v lesnem sektorju

Matej Feguš, Donar d.o.o., primer eko dizajna, sodelovanja s kreativnim sektorjem

Denis Stepančič, Podgorje d.o.o., digitalizacija poslovanja in razvoj produktov

 

13:45 - 14:00 Odmor

14:00 - 15:20 2. sklop predavanj »Lesena gradnja«

Pomen zdravega grajenega okolja, prof. dr. Andreja Kutnar, Innorenew COE

Razvoj lesnih kompozitov, izr. prof. dr. Sergej Medved, Biotehniška fakulteta

Z znanjem do požarno varnih visokih lesenih stavb, prof. dr. Tomaž Hozjan, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Uvajanje LEVELs v Sloveniji ter vloga gradnje z lesom, dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK

Demonstracijski projekt pametne lesene večnadstropne stavbe, Friderik Knez, Zavod za gradbeništvo Slovenije, strokovni vodja SRIP PSiDL

Primeri dobre prakse lesene gradnje v Sloveniji

Bogdan Božac, Marles Hiše, modularne bivanjske enote, adaptacija bivanjskih enot na korona krizo,

Boštjan Kralj, Lumar montažne hiše

Robert Klun, arhitekt, Slovenski paviljon na svetovni razstavi Expo Dubaj

 

15:20 - 16:00 Odmor

 

16:00 - 17:00 Podelitev nacionalne nagrade in priznanja za LESARSKI PRESEŽEK LETA 2021

Voditelj dogodka: Boštjan Romih

 

Vzporedne aktivnosti:

10.30 - 12.30 | Predavanje za člane Sekcije lesnih strok pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije

12.30 - 14.00 | Mednarodna virtualna poslovna srečanja na področju pohištva in lesene gradnje ter opreme

Za virtualna poslovna srečanja se prijavite tukaj.

 

9. Razvojni dan gozdno-lesnega sektorja 2021

Sreda, 16. junij 2021, prostori GZS (dvorana A), Dimičeva 13, Ljubljana

 

11:00 - 11:15 Pozdravni nagovori

Danilo Anton Ranc, generalni direktor, Direktorat za lesarstvo, MGRT

dr. Tomaž Kostanjevec, direktor, SPIRIT Slovenija, javna agencija

prof. dr. Marko Petrič, Biotehniška fakulteta

 

11:15 - 13:00 Predstavitve projektov

Izboljšanje konkurenčnosti slovenske gozdno-lesne verige v kontekstu podnebnih sprememb in prehoda v nizkoogljično družbo, prof. dr. Miha Humar, Biotehniška fakulteta

Vpliv podnebnih sprememb na dinamiko akumulacije lesne biomase bukve in smreke v Sloveniji in ovrednotenje s tem povezanih potencialov rasti biogospodarstva, dr. Peter Prislan, Gozdarski inštitut Slovenije

Leseni kompozitni nosilci iz odpadnih materialov proizvodnje montažnih objektov, dr. Meta Kržan, Zavod za gradbeništvo Slovenije

ALLVIEW Erasmus+, Alliance of Centres of Vocational Excellence in the Furniture and Wood Sector, doc. dr. Jože Kropivšek, Biotehniška fakulteta

Primeri dobre prakse iz podjetij

Uroš Gantar, M Sora d.d., uvajanje krožne ekonomije

Matija Cankar, Xlab d.o.o., digitalizacija na področju uporabe podatkov iz monitoringa lesnih produktov

Davor Noč, Doors d.o.o., digitalna transformacija poslovanja

 

13:00 - 13:30 | Okrogla miza »Izzivi razvoja gozdno-lesnega sektorja v luči dvojne tranzicije ter priložnosti domačega in EU sofinanciranja«

prof. dr. Miha Humar, Biotehniška fakulteta

doc. dr. Primož Simončič, Gozdarski inštitut Slovenije

Friderik Knez, Zavod za gradbeništvo

Igor Milavec, GZS Združenje lesne in pohištvene industrije in SRIP PSiDL

Velko Gortnar, Alples d.d.

Bart Stegeman, Plastika Skaza d.o.o.

Dogodek in diskusijo bo moderiral dr. Aleš Ugovšek, vodja področja Tehnološki razvoj in inovativnost, GZS.

 

13:30 Zaključek dogodka

 

Za 9. Razvojni dan gozdno-lesnega sektorja se prijavite tukaj. Prijave se sprejemajo do torka, 15. junija 2021, do 12.00.

Organizator si pridržuje pravico k spremembi programa. Vsaka sprememba programa bo ažurno objavljena na spletni strani: www.podjetniski-portal.si/dogodki/dnevi-slovenskega-lesarstva-2021-29091.

Dogodek bo izveden ob upoštevanju veljavnih epidemioloških razmer in skladno z vsemi ukrepi in navodili vezanimi na epidemijo Covid-19.