RDGLS-logo

 

Razvojni dan gozdno – lesarskega sektorja je namenjen predstavitvi aktualnih razvojnih projektov in dejavnosti v gozdno lesnem sektorju. V letu 2021 se bo začel s pozdravnimi nagovori, sledila bo predstavitev projektov in primerov dobrih praks iz podjetij, zaključil pa z okroglo mizo »Izzivi razvoja gozdno-lesnega sektorja v luči dvojne tranzicije ter priložnosti domačega in EU sofinanciranja«. Dogodek in diskusijo bo moderiral dr. Aleš Ugovšek, vodja področja Tehnološki razvoj in inovativnost, GZS.

 

Vabilo s programom je dostopno na povezavi 

Prijave na dogodek sprejemamo do torka, 15. junija 2021, preko povezave

 

Dogodek bo izveden ob upoštevanju veljavnih epidemioloških razmer in skladno z vsemi ukrepi in navodili vezanimi na epidemijo Covid-19. Zaradi epidemioloških omejitev bo za vse, ki se dogodka ne boste uspeli udeležiti v živo na voljo prenos

 


Program 

11:00 – 11:15 Pozdravni nagovori 

 • Danilo Anton Ranc, generalni direktor, Direktorat za lesarstvo, MGRT 
 • Dr. Tomaž Kostanjevec, direktor, SPIRIT Slovenija, javna agencija 
 • Prof. dr. Marko Petrič, Biotehniška fakulteta 

11:15 – 12:00 Predstavitve projektov 

 • Izboljšanje konkurenčnosti slovenske gozdno-lesne verige v kontekstu podnebnih sprememb in prehoda v nizkoogljično družbo, prof. dr. Miha Humar, Biotehniška fakulteta 
 • Vpliv podnebnih sprememb na dinamiko akumulacije lesne biomase bukve in smreke v Sloveniji in ovrednotenje s tem povezanih potencialov rasti biogospodarstva, dr. Peter Prislan, Gozdarski inštitut Slovenije 
 • Leseni kompozitni nosilci iz odpadnih materialov proizvodnje montažnih objektov, Dr. Meta Kržan, Zavod za gradbeništvo Slovenije 
 • ALLVIEW Erasmus+, Alliance of Centres of Vocational Excellence in the Furniture and Wood Sector, doc. dr. Jože Kropivšek, Biotehniška fakulteta 

12:00 – 12:10 Odmor

12:10 – 12:40 Primeri dobre prakse iz podjetij 

 • Barbara Šubic, M Sora d.d., uvajanje krožne ekonomije 
 • dr. Matija Cankar, XLAB d.o.o., digitalizacija na področju uporabe podatkov iz monitoringa lesnih produktov 
 • Davor Noč, Doors d.o.o., digitalna transformacija poslovanja 

12:45 – 13:45 Okrogla miza »Izzivi razvoja gozdno-lesnega sektorja v luči dvojne tranzicije ter priložnosti domačega in EU sofinanciranja« 

 • prof. dr. Miha Humar, Biotehniška fakulteta 
 • doc. dr. Primož Simončič, Gozdarski inštitut Slovenije 
 • Friderik Knez, Zavod za gradbeništvo 
 • Igor Milavec, GZS Združenje lesne in pohištvene industrije in SRIP PSiDL 
 • Velko Gortnar, Alples d.d. 
 • Bart Stegeman, strokovnjak za krožno gospodarstvo in trajnostni dizajn 

13:45 Zaključek dogodka