ULKC21_mentor_FB820x312

 

Mreža klubov alumnov (povezava) je novembra 2021 v sodelovanju s 23 članicami zagnala mentorski program Alumni za študente. Namen projekta je osvetlitev delovnega mesta, tako da alumni študentom za en dan ponudijo vstop v svoje delovno okolje. S tem se študentom omogoči, da spoznajo delo strokovnjakov v praksi, karierno pot mentorja, ki jim lahko pomaga pri njihovih nadaljnjih odločitvah za kariero.  

S sodelovanjem v mentorskemu programu bodo mentorji programa Alumni za študente:  

  • boste študentom omogočili spoznavanje specifik delovnih mest v praksi;  
  • boste dobili možnost predati svoje izkušnje in znanje mlajšim kolegom;
  • boste pomagali krepiti sodelovanje naših študentov z gospodarstvom in negospodarstvom;
  • boste sodelovali pri prenosu znanja iz prakse.

 

Mentorski program je nastal v okviru Mreže klubov alumnov Univerze v Ljubljani v sodelovanju s članicami Univerze v Ljubljani, na podlagi primerov dobrih praks in želja tako alumnov kot tudi študentov.  

Projekt poteka v treh fazah. V prvi fazi se z alumni polni baza mentorjev. V drugi fazi se bo, predvidoma v januarju 2022, polnila baza študentov. V tretji fazi pa bo potekala sama izvedba mentorstva, predvidoma od februarja 2022 do oktobra 2022.  

Mentorji bodo z osvetlitvijo delovnega mesta v obliki kratkotrajnih mentorskih srečanj študentom predstavili posebnosti svojega delovnega mesta, jim pomagali pri razmisleku, če je to delovno mesto zanje ustrezno in jim preko mreženja nudili tudi podporo pri pridobivanju koristnih povezav za prihodnost.  

Če ste alumen/alumna Univerze v Ljubljani in ste pripravljeni študentom univerze ponuditi vpogled v svoje delovno mesto, vas vabimo, da se pridružite projektu. Prvi korak je včlanitev v vaš klub alumnov (povezava), drugi pa, da v portalu alumni UL označite, da želite sodelovati v projektu mentorstvo Alumni za študente.  

Natančna navodila najdete tukaj.