Torek, 14. septembra 2021, ob 9.30, v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Marjana Gerželj

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Celoletna poliestričnost pri ovcah

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; prof. dr. Simon Horvat, mentor; doc. dr. Mojca Simčič, somentorica; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka