Petek, 17. septembra 2021, ob 14.00, v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidat: Andraž Jamšek

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Razgradljivost beljakovin in prebavljivost aminokislin pri prežvekovalcih

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Andrej Lavrenčič, mentor; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka