Petek, 16. septembra 2022, ob 11.30 v predavalnici Ro-5 Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Maša Starman

Naslov diplomskega projekta (1. stopnja, UNI): Ugotavljanje razlik v obnašanju drežniških koz z mutacijo “kratko uho”

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; prof. dr. Simon Horvat, doc. dr. Špela Malovrh, mentorica; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka