Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Mednarodna dejavnost

CEEPUS program

CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies, je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti akademske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov.

V programu CEEPUS sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Severna Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.

CEEPUS deluje na osnovi mrež (Network), ki posledično omogočajo mednarodno mobilnost študentov in profesorjev ter skupne projekte mednarodnega sodelovanja.

Na Biotehniški fakulteti imamo vzpostavljene naslednje mreže:

CEEPUS MREŽE na UL BF

 

 

Številka mreže

Ime mreže

Koordinatorji

e-mail koordinatorja, kontaktne osebe

CIII-HR-0306

For Safe and Healthy Food in Middle-Europe

dr. Sonja Smole Možina

CIII-RS-1607

Resilient management of bioactive compounds from plants and organic wastes in Middle-Europe

dr. Stanislav Trdan

CIII-SK-0044

Applied Economics and Management

dr. Andrej Udovč

RO-1111-06-2122 

Food Safety for Healthy Living

dr. Lea Pogačnik da Silva

BA-1701-01-2223

Managing forests for climate change

dr. Kristjan Jarni

PL-1308-04-2122 

(Umbrella)

Proecological and antibacterial lacquer products for woodworking industry

dr. Marko Petrič

Študent

Osnovni pogoji

 • končana dva semestra študija
 • redni vpis na visokošolsko institucijo v eni izmed držav CEEPUS
 • podpora koordinatorja posamezne mreže na matični instituciji
 • študenti na prvi in drugi stopnji lahko za časa svojega študija zaprosijo za največ 10 mesecev, doktorski študenti nimajo omejitev
 • v izjemnih primerih (npr. poletna šola) in z utemeljitvijo koordinatorja lahko zaprosijo tudi za krajša obdobja

Profesor

 • status: univerzitetni profesor
 • ni starostne omejitve
 • minimalna obveznost: 6 ur pedagoškega dela

Prijavni roki

 • 15. junij – zimski semester
 • 30. oktober – letni semester
 • 30. november – prijave freemover

Več informacij na sletni strani: CMEPIUS-CEEPUS