Mednarodna dejavnost

CEEPUS program

CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies, je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti akademske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov.

V programu CEEPUS sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Severna Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.

CEEPUS deluje na osnovi mrež (Network), ki posledično omogočajo mednarodno mobilnost študentov in profesorjev ter skupne projekte mednarodnega sodelovanja.

Na Biotehniški fakulteti imamo vzpostavljene naslednje mreže:

ODOBRENE MREŽE 2021-22

 

 

Številka mreže

Ime mreže

Koordinatorji

e-mail koordinatorja, kontaktne osebe

CIII-HR-0306

For Safe and Healthy Food in Middle-Europe

dr. Sonja Smole Možina

sonja.smole@bf.uni-lj.si

CIII-RS-1607

Resilient management of bioactive compounds from plants and organic wastes in Middle-Europe

Stanislav Trdan

stanislav.trdan@bf.uni-lj.si

CIII-SK-0044

Applied Economics and Management

dr. Andrej Udovč

andrej.udovc@bf.uni-lj.si

Študent

Osnovni pogoji

 • končana dva semestra študija
 • redni vpis na visokošolsko institucijo v eni izmed držav CEEPUS
 • podpora koordinatorja posamezne mreže na matični instituciji
 • študenti na prvi in drugi stopnji lahko za časa svojega študija zaprosijo za največ 10 mesecev, doktorski študenti nimajo omejitev
 • v izjemnih primerih (npr. poletna šola) in z utemeljitvijo koordinatorja lahko zaprosijo tudi za krajša obdobja

Profesor

 • status: univerzitetni profesor
 • ni starostne omejitve
 • minimalna obveznost: 6 ur pedagoškega dela

Prijavni roki

 • 15. junij – zimski semester
 • 30. oktober – letni semester
 • 30. november – prijave freemover

Več informacij na sletni strani: CMEPIUS-CEEPUS