Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Mednarodna dejavnost

1. in 2. stopnja študija

Študij (BSc in MSc)

ISCED Fields of Education and Training

Koordinator

Kmetijstvo – agronomija (BSc UNI)

Kmetijstvo - agronomija in hortikultura (BSc VSŠ)

Agronomija (MSc)

081 Agriculture

 

Hortikultura (MSc)

0812 Horticulture

Biologija (BSc UNI)

Biološko izobraževanje (MSc)

Ekologija in biodiverziteta (MSc)

Molekulska in funkcionalna biologija (MSc)

051 Biological and related sciences

 

Biotehnologija (BSc UNI)

Biotehnologija (MSc)

051 Biological and related sciences

 

Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (BSc UNI)

Gozdarstvo (BSc VSŠ)

Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov (MSc)

0821 Forestry

Krajinska arhitektura (BSc UNI)

Krajinska arhitektura (MSc)

0731 Architecture and town planning

doc. dr. Nadja Penko Seidl

Lesarstvo (BSc UNI)

Lesarsko inženirstvo (BSc VSŠ)

Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov (BSc VSŠ)

Lesarstvo (MSc)

0722 Materials (glass, paper, plastic and wood)

 

Mikrobiologija (BSc UNI)

Mikrobiologija (MSc)

051 Biological and related sciences


 

Kmetijstvo – zootehnika (BSc UNI)

Kmetijstvo – živinoreja (BSc VSŠ)

Znanost o živalih (MSc)

0811 Crop and livestock production

 

Živilstvo in prehrana (BSc UNI)

Prehrana (MSc)

Živilstvo (MSc)

0721 Food processing

 

Ekonomika naravnih virov (MSc)

08 Agriculture, forestry, fisheries and veterinary

3. stopnja študija: Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti

Znanstvena področja

ISCED Fields of Education and Training

Koordinator

Agronomija

081 Agriculture

Mikrobiologija

051 Biological and related sciences

Bioinformatika

0610 Information and communication technologies (ICTs) 

Biologija

0511 Biology

Bioinženiring v zdravstvu

0910 Health not further defined

Biotehnologija

051 Biological and related sciences

Ekonomika naravnih virov

0311 Economics

Hortikultura

0812 Horticulture

Krajinska arhitektura

0731 Architecture and town planning

Les in biokompoziti

0722 Materials (glass, paper, plastic and wood)

Nanoznanosti

0719 Engineering and engineering trades 

Prehrana

0721 Food processing

Genetika

051 Biological and related sciences

Upravljanje gozdnih ekosistemov

0821 Forestry

Varstvo naravne dediščine

0522 Natural environments and wildlife

Znanost o živalih

0811 Crop and livestock production

Znanosti o celici

0511 Biology

Živilstvo

0721 Food processing

Opomba: Koordinatorji za študente na izmenjavi na 3. stopnji študija so koordinatorji posameznih znanstvenih področij na Interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Bioznanosti.