Lectures in English

1. semester

Code
Course title
ECTS
Study cycle
Department/Study
Contact

AG327

6

MSc

Oddelek za agronomijo

GG027

9

BSc

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

GO270

5

MSc

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

KA011

10

BSc

Oddelek za krajinsko arhitekturo

KA019

10

BSc

Oddelek za krajinsko arhitekturo

KA223

5

MSc

Oddelek za krajinsko arhitekturo

KA012

8

BSc

Oddelek za krajinsko arhitekturo

KA241

14

MSc

Oddelek za krajinsko arhitekturo

KA212

5

MSc

Oddelek za krajinsko arhitekturo

KA242

10

MSc

Oddelek za krajinsko arhitekturo

KA001

10

BSc

Oddelek za krajinsko arhitekturo

KA231

5

MSc

Oddelek za krajinsko arhitekturo

LE237

6

MSc

Oddelek za lesarstvo

LE037

8

BSc

Oddelek za lesarstvo

LE040

5

BSc

Oddelek za lesarstvo

LE202

6

MSc

Oddelek za lesarstvo

LE052

7

BSc

Oddelek za lesarstvo

LE233

6

MSc

Oddelek za lesarstvo

LE224

6

MSc

Oddelek za lesarstvo

LE241

6

MSc

Oddelek za lesarstvo

LE220

6

MSc

Oddelek za lesarstvo

ZO236

4

MSc

Oddelek za zootehniko

ZT217

6

MSc

Oddelek za živilstvo

ZT217

6

MSc

Oddelek za živilstvo

ZP042

4

BSc

Oddelek za živilstvo

ZT206

4

MSc

Oddelek za živilstvo

ZT206

4

MSc

Oddelek za živilstvo

ZT227

3

MSc

Oddelek za živilstvo

ZT227

3

MSc

Oddelek za živilstvo

BT018

10

BSc

Študij biotehnologije

BT217

6

MSc

Študij biotehnologije

2. semester

Code
Course title
ECTS
Study cycle
Department/Study
Contact

AG207

6

MSc

Oddelek za agronomijo

AG245

3

MSc

Oddelek za agronomijo

AG245

3

MSc

Oddelek za agronomijo

AG317

3

MSc

Oddelek za agronomijo

AG317

3

MSc

Oddelek za agronomijo

AG053

3

BSc

Oddelek za agronomijo

AG020

7

BSc

Oddelek za agronomijo

BI039

6

BSc

Oddelek za biologijo

BI039

6

BSc

Oddelek za biologijo

BI352

3

MSc

Oddelek za biologijo

BI218

3

MSc

Oddelek za biologijo

BI031

3

BSc

Oddelek za biologijo

BI042

3

BSc

Oddelek za biologijo

GG045

4

BSc

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

GG043

3

BSc

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

GG027

9

BSc

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

GG027

5

BSc

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

GO024

6

BSc

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

KA011

5

BSc

Oddelek za krajinsko arhitekturo

KA019

10

BSc

Oddelek za krajinsko arhitekturo

KA012

8

BSc

Oddelek za krajinsko arhitekturo

KA241

14

MSc

Oddelek za krajinsko arhitekturo

KA242

10

MSc

Oddelek za krajinsko arhitekturo

KA001

10

BSc

Oddelek za krajinsko arhitekturo

LE045

7

BSc

Oddelek za lesarstvo

LE236

6

MSc

Oddelek za lesarstvo

LE225

6

MSc

Oddelek za lesarstvo

LE043

9

BSc

Oddelek za lesarstvo

LE056

3

BSc

Oddelek za lesarstvo

LE038

8

BSc

Oddelek za lesarstvo

LE042

7

BSc

Oddelek za lesarstvo

LE019

5

BSc

Oddelek za lesarstvo

LE234

6

MSc

Oddelek za lesarstvo

LE055

8

BSc

Oddelek za lesarstvo

ZO243

6

MSc

Oddelek za zootehniko

ZP009

6

BSc

Oddelek za živilstvo

ZT329

3

MSc

Oddelek za živilstvo

ZT330

6

MSc

Oddelek za živilstvo

ZP026

6

BSc

Oddelek za živilstvo

ZP029

6

BSc

Oddelek za živilstvo

ZP017

6

BSc

Oddelek za živilstvo

BT016a

6

BSc

Študij biotehnologije

BT015

6

BSc

Študij biotehnologije

MB028

6

BSc

Študij mikrobiologije

Consultations

1. semester

Code
Course title
ECTS
Study cycle
Department/Study
Contact

AG241

5

MSc

Oddelek za agronomijo

AG241

5

MSc

Oddelek za agronomijo

AG051

11

BSc

Oddelek za agronomijo

AG239

9

MSc

Oddelek za agronomijo

AG239

9

MSc

Oddelek za agronomijo

AG024

5

BSc

Oddelek za agronomijo

AG017

5

BSc

Oddelek za agronomijo

AH021

6

BSc

Oddelek za agronomijo

AH021

6

BSc

Oddelek za agronomijo

BI016

4

BSc

Oddelek za biologijo

BI202

9

MSc

Oddelek za biologijo

Kos

BI335

6

MSc

Oddelek za biologijo

BI014

9

BSc

Oddelek za biologijo

KA202

3

MSc

Oddelek za krajinsko arhitekturo

KA203

3

MSc

Oddelek za krajinsko arhitekturo

KA015

7

BSc

Oddelek za krajinsko arhitekturo

KA020

6

BSc

Oddelek za krajinsko arhitekturo

KA213

3

MSc

Oddelek za krajinsko arhitekturo

BT201

6

MSc

Študij biotehnologije

BT240

3

MSc

Študij biotehnologije

BT240

3

MSc

Študij biotehnologije

BT020

3

BSc

Študij biotehnologije

BT017

11

BSc

Študij biotehnologije

BT019

5

BSc

Študij biotehnologije

BT241

6

MSc

Študij biotehnologije

Lah

BT011

11

BSc

Študij biotehnologije

BT224

6

MSc

Študij biotehnologije

BT224

6

MSc

Študij biotehnologije

BT225

6

MSc

Študij biotehnologije

BT225

6

MSc

Študij biotehnologije

BT226

6

MSc

Študij biotehnologije

BT226

6

MSc

Študij biotehnologije

BT238

6

MSc

Študij biotehnologije

BT002

9

BSc

Študij biotehnologije

BT229

6

MSc

Študij biotehnologije

BT229

6

MSc

Študij biotehnologije

BT209

3

MSc

Študij biotehnologije

BT209

3

MSc

Študij biotehnologije

MB209

6

MSc

Študij mikrobiologije

MB012

6

BSc

Študij mikrobiologije

MB241

6

MSc

Študij mikrobiologije

MB020

6

BSc

Študij mikrobiologije

MB001

3

BSc

Študij mikrobiologije

MB218

6

MSc

Študij mikrobiologije

2. semester

Code
Course title
ECTS
Study cycle
Department/Study
Contact

AG306

5

MSc

Oddelek za agronomijo

AG219

3

MSc

Oddelek za agronomijo

AG219

3

MSc

Oddelek za agronomijo

AH009

5

BSc

Oddelek za agronomijo

AG051

11

BSc

Oddelek za agronomijo

AH030

3

BSc

Oddelek za agronomijo

AH025

3

BSc

Oddelek za agronomijo

AG247

3

MSc

Oddelek za agronomijo

AG247

3

MSc

Oddelek za agronomijo

AG025

5

BSc

Oddelek za agronomijo

AG330

3

MSc

Oddelek za agronomijo

AG249

3

MSc

Oddelek za agronomijo

AG249

3

MSc

Oddelek za agronomijo

AG242

6

MSc

Oddelek za agronomijo

BI233

6

MSc

Oddelek za biologijo

BI025

5

BSc

Oddelek za biologijo

BI026

9

BSc

Oddelek za biologijo

BI335

6

MSc

Oddelek za biologijo

BI239

3

MSc

Oddelek za biologijo

Kos

KA015

7

BSc

Oddelek za krajinsko arhitekturo

KA209

5

MSc

Oddelek za krajinsko arhitekturo

BT006

9

BSc

Študij biotehnologije

BT017

5

BSc

Študij biotehnologije

BT205

8

MSc

Študij biotehnologije

BT207

8

MSc

Študij biotehnologije

BT007

6

BSc

Študij biotehnologije

BT206

8

MSc

Študij biotehnologije

BT029

6

BSc

Študij biotehnologije

BT014

6

BSc

Študij biotehnologije

BT030

3

BSc

Študij biotehnologije

BT037

3

BSc

Študij biotehnologije

MB021

6

BSc

Študij mikrobiologije

MB024

6

BSc

Študij mikrobiologije

MB228

3

MSc

Študij mikrobiologije

MB211

6

MSc

Študij mikrobiologije

MB2240

6

MSc

Študij mikrobiologije

MB018

9

BSc

Študij mikrobiologije

MB212

6

MSc

Študij mikrobiologije

MB027

6

BSc

Študij mikrobiologije

MB014

6

BSc

Študij mikrobiologije