Vsebina predmeta

Izbira surovine glede na namembnost izdelka. Načrt delitve surovine v odvisnosti od namembnosti in zahtev izdelka.

Izbira tehnološkega postopka in optimizacija obdelave hlodov glede na razpoložljivost surovine in/ali namembnosti proizvoda.

Tehnološki sistemi obdelave lesa iglavcev.

Tehnološki sistemi obdelave lesa listavcev.

Tehnološki sistemi za obdelavo furnirske surovine.

Relevantni tehnološki parametri luščenja in rezanja furnirja.

Tehnološka ureditev obrata.

Določanje kapacitete tehnoloških sistemov.

Količinsko, kakovostno in vrednostno optimiranje tehnološkega postopka.

Postopki nedestruktivnega razvrščanja izdelkov.

Optimizacija izrabe ostankov.

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Kolokvij iz vaj,
  • prisotnost na vajah,
  • oddano poročilo
  • terenski pouk