Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Mednarodna dejavnost

Erasmus+ program

Program Erasmus+ je program EU za obdobje 2014-2020, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). V programu Erasmus+ sodeluje 28 članic Evropske unije, države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška ter države kandidatke EU: Turčija in R. Severna Makedonija in Srbija. Erasmus+ podpira individualno mobilnost študentov, učnega osebja in drugih zaposlenih z upravičenih institucij, organizacijo projektov intenzivnih programov (poletne/zimske šole), večstranske projekte in mreže.

Erasmus+ program posameznemu študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) vpisanega programa namesto na domači instituciji opravi na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav; uspešno opravljene obveznosti v tujini, se priznajo na domači univerzi.

Študentje imajo možnost udeležbe na Erasmus+ kombiniranih intenzivnih programih (KIP), ki so kratki, intenzivni programi z inovativno uporabo učenja in virtualnega sodelovanja. Udeležba je mogoča le ob predhodni najavi Mednarodni pisarni BF (), ki nudi informacije o možnostih sofinanciranja. 

Program prav tako omogoča študentom, da v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi opravijo praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+.

Oglejte si še:

Erasmus+ pogosta vprašanja in odgovori (FAQ)

Erasmus+ študijska izmenjava po korakih

Erasmus Charter for heigher education 2014 - 2020

Erasmus Policy Statement

NOVO! Erasmus+ BIP Database - neformalna baza kombiniranih intenzivnih programov