Vsebina predmeta

Organizmi predstavljajo za učitelja biologije temeljno orodje za pouk. Učenci pri delu z organizmi, z izkustvenim učenjem in , raziskovanjem pridobijo kvalitetno in uporabno znanje.

Študenti na terenu spoznajo metode nabiranja in lova organizmov.  Preko dela v vivariju se srečajo z gojitvami organizmov, ki jih bodo kot bodoči učitelji lahko uporabljali pri pouku, se naučijo rokovanja z njimi, spoznajo minimalne pogoje, ki jih morajo zagotoviti določenim vrstam organizmov.

Spoznajo veljavno zakonodajo na področju varovanja narave in pogojev, ki jih morajo zagotoviti organizmom v ujetništvu.

Izdelajo projektno delo, ki se navezuje na določeno vrsto organizma.

Študenti se naučijo vključevati učence v delo v šolskem vivariju preko projektnega oziroma raziskovalnega dela.

Pri delu z organizmi upoštevamo temeljna etična merila.

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v 1. ali 2. letnik študijskega programa.