Vsebina predmeta

•Značilnosti znanstvenih in tehničnih informacij

•Specifične podatkovne zbirke za različna področja biotehnike (prehrana, živilstvo, biotehnologija ...), tehnike in naravoslovja, zbirke za druga področja znanosti (ekonomske/poslovne, družbene informacije), zbirke magistrskih del in disertacij, citatne zbirke

•Struktura zbirk in zakonitosti napredne iskalne sintakse

•Slovenski digitalni knjižnični katalogi

•Statistične zbirke, zbirke za patente in intelektualno lastnino, zbirke standardov, pravni predpisi

•Tipi in formati dokumentov

•Internet in napredne iskalne tehnike na svetovnem spletu

•Elektronski časopisi in zbirke celotnih besedil

•Značilnosti znanstvenega jezika, znanstvena terminologija, znanstvene klasifikacije

•Urejanje bibliografskih podatkov v urejevalniku besedil

•Sinteza besedil po načelu znanstvenih prispevkov (IMRAD), urejanje in gradnja lastnih modelnih bibliografij, pisni izdelki/seminarji

•Interpretacija informacij

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop h končnemu izpitu:

-Predložitev praktičnih nalog z vaj

-Ustni kolokvij iz vaj

-Predložitev in predstavitev seminarja

-Udeležitev obveznosti na zunanjih informacijskih centrih