Vsebina predmeta

ISO standardi. Senzorični slovar.

Senzorična analiza: definicija, zgodovina, pomen. Senzorična in organoleptična analiza. Pogoji za izvedbo senzorične analize.

Fiziologija senzoričnega zaznavanja:

Čuti: okus, vonj, vid, sluh in tip.

Senzorični receptorji. Zaznavanje. Prepoznavanje. Adaptacija. Utrujenost. Osnovni okusi: sladko, kislo, slano, grenko ter umami in kovinski okus.

Dejavniki, ki vplivajo na zaznavanje okusa.

Pogoji za izvedbo senzorične analize.

Senzorične lastnosti: videz, barva, vonj, okus, aroma, tekstura.

Senzorični prostor. Zahteve glede laboratorija: velikost, zračenje, temperatura, kabine, oprema, pripomočki. Čas testiranja. Število zasedanja.

 

Vzorci: priprava, označevanje, število, ponovitve. Nevtralizacija. Testne raztopine.

Senzorični preskuševalci: Potrošniki. Senzorični panel Šolanje panela. Vodja panela. 

Metode senzorične analize

Preskusi občutljivosti.

Potrošniški testi. 

Preskusi razlikovanja: »primerjava v parih«, »triangel test«, »duo-trio test«, »dva od petih« in »A« ni »A« test.

Definicija, prednosti, pomanjkljivosti in uporabnost posameznih preskusov. Interpretacija rezultatov.

Preskusi z uporabo lestvic: Razvrščanje, klasifikacija, uvrščanje, točkovanje, urejanje.

Deskriptivna analiza. Definicija, uporabnost, šolanje in preverjanje preskuševalcev. Sposobnost opisovanja. Deskriptor: oblikovanje, pomen. Metode deskriptivne analize: profiliranje, arome, kvantitativna opisna analiza, profiliranje teksture, senzorični spekter, profiliranje po lastni presoji.

Pogoji za vključitev v delo

Opravljen izpit: Kakovost živil in zakonodaja