Vsebina predmeta

 • Notranja oprema stanovanjskih in javnih objektov
 • Značilnosti oblikovanja pohištva in notranje opreme v različnih zgodovinskih obdobjih
 • Poznavanje osnov ergonomije izdelka
 • Nezgodovinski stili in vpliv različnih kultur na evropski interier
 • Potek in tehnike projektiranja notranje opreme.Vplivne veličine pri projektiranju notranje opreme (tehnični predpisi in standardi). Kompozicijska načela
 • Načrtovanje razsvetljave bivalnih prostorov
 • Likovna teorija o barvah- uporaba barvnih zakonitosti
 • Velikoserijska, maloserijska proizvodnja, oprema po naročilu, unikatno oblikovanje
 • Vpliv stanovanjskih prostorov  na opremo (specifične prostorske zahteve bivalnih prostorov). Oprema prostorov za ljudi s specifičnimi potrebami
 • Urbana oprema. Oprema in zdravo bivalno okolje. Vpliv življenjskega sloga in stanovanjski tip na oblikovanje opreme
 • Računalniški mediji v oblikovanju
 • Izdelava idejnega projekta posameznih stanovanjskih enot

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezni letnik študijskega programa.

 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

 • udeležba na vajah
 • opravljenaprojektna naloga
 • kolokvij iz vaj
 • opravljene vaje