Vsebina predmeta

Predstavitev predmeta in čebelarstva kot panoge. Predstavitev čebele kot vrste. Morfološke in fiziološke značilnosti čebele. Različni razvojni stadiji zalege. Odraščanje mladic v pašne čebele. Kemično sporazumevanje s feromoni, ki uravnavajo razvoj čebelje družine, še zlasti vedenja vezana na rojenje. Komunikacija čebel z mehanskimi dražljaji. Dedovanje pri čebelah in selekcija. Glavne čebelje paše in izkoriščanje. Opraševanje rastlin. Čebelje bolezni in zastrupitve. Podrobnejša predstavitev panjskih tehnologij.  Razvoj čebeljih družin skozi leto in glavna čebelarska opravila. Čebelji pridelki in kontrola kvalitete. Pregled čebelarsko specifične zakonodaje.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

Opravljeni temeljni biološki predmeti osnovnih študijskih smeri in druge obveznosti iz prvega letnika rednega študija katerekoli smeri v okviru študijev na Biotehniški fakulteti ali primerljivih drugih študijev.