Vsebina predmeta

Predavanja:

- pestrost žuželk in geografska razporeditev pestrosti

- filogenetski odnosi znotraj žuželk in njihov filogenetski položaj

- posebnosti razvojne biologije žuželk

- žuželke v medvrstnih odnosih

- obrambni mehanizmi žuželk

- žuželke v vodi (zastopanost, prilagoditve, ekološki pomen)

- socialne žuželke

- interakcije žuželk s človekom

- sistematika izbranih redov žuželk (taksonomija, razširjenost, zastopanost v Sloveniji)

Seminar:

Vključuje predvsem pregled primarne literature in povzetek vsebin v obliki predstavitev zanimivejših tem bodisi iz sistematike žuželk ali drugih področij biologije žuželk, ki se navezujejo na vsebino predavanj.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

  • vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

Priporočeno znanje s področja zoologije nevretenčarjev