Vsebina predmeta

 • Reproduktivne strategije.

Reproduktivni ciklusi in načini reprodukcije.

 • Dvorjenje in parjenje.

Sekundarne spolne karakteristike. Oploditev in odlaganje jajc. Evolucija sistema parjenja.

 • Oglašanje

Komunikacijski sistem brezrepcev. Mehanizmi tvorbe in sprejema glasu. Filogenetska implikacija oglašanja.

 • Jajca in razvoj.

Spermiji in oploditev. Zgradba in razvoj oplojenih jajc. Razvoj in diverziteta dvoživk.

 • Larve.

Morfologija larv. Fiziologija in ekologija. Evolucijski pomen larv.

 • Mertamorfoza.

Endokrina kontrola. Morfološke spremembe. Celične in biokemijske spremembe. Regulacija z ustreznimi geni. Regulacija s tireoidnimi hormoni. Neotenija. Ekološki in evolucijski pomen metamorfoze.

 • Odnosi z okoljem.

Prilagoditve na vodno okolje. Temperatura. Izmenjava plinov. Metabolizem.

 • Hrana in prehranjevanje.
 • Vloga čutil v zaznavi plena. Anatomske specializacije pri lovu plena. Evolucija mehanizmov lova plena.
 • Sovražniki in obramba.

Mehanizmi za zaščito. Evolucija obrambnih mehanizmov.

 • Skeletni in mišični sistem.

Lobanja. Aksialni in apendikularni sistem.

 • Integumantarni in senorični sistem.

Integument. Integumentarni receptorji. Senzorični receptorni sistemi

 • Živčevje

Možgani. Periferno živčevje.

 • Cirkulatorni in respiratorni sistem.
 • Urogenitalni sistem.
 • Endokrine žleze.
 • Metodike za določanje starosti dvoživk in drugih vretenčarjev.
 • Raznovrstnost oz. vrstna specifičnost dvoživk v slovenskem prostoru

 

 • Funkcionalna morfologija močerila.

Anatomija. Senzorični sistemi. Centralni živčni sistem. Metabolizem.  Ontogeneza močerila.

Kopičenje mikroelementov, težkih kovin  in drugih onesnažil v okolju in tkivih močerila in drugih vrst dvoživk.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

· vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

Priporočeno znanje v anatomiji in fiziologiji vretenčarjev.