Vsebina predmeta

- Računalniško vodene (CAM) proizvodne tehnologije.
- Načini izdelave CAD modelov prostorskih izdelkov.
- CAD/CAM programska oprema, povezava med CAD/CAM opremo.
- Gradniki CAM protokola.
- Osnovni in specifični ukazi CAM proizvodnje.
- Načrtovanje in izbira ustrezne tehnologije izdelave izdelka.
- Optimiziranje izdelovalnih parametrov glede na obliko izdelka, izbire orodja, tehnoloških parametrov in stroškov izdelave.
- 2 osno programiranje CNC procesa struženja.
- 3 in 5 osno programiranje CNC rezkalnih strojev.
- 3, 5 in 7 osno programiranje antropomorfnega robota na linearni osi.
- Simulacijske tehnike procesa obdelave.
- Generacija NC kode.
- Prenos kode na CNC izdelovalni stroj.
- Izdelava izdelka na CNC obdelovalnem stroju.

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo: 
Vpis v ustrezni letnik študijskega programa
 
2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti: 
- kolokvij iz vaj, 
- prisotnost na vajah, 
- opravljena projektna naloga
- oddano poročilo.