Vsebina predmeta

  • Kratka ponovitev osnov (materiali, tehnologija) obdelave površin lesa in lesnih izdelkov;
  • prepoznavanje najpomembnejših dejavnikov degradacije površinskega sistema z ozirom na pričakovano funkcijo in pogoje izpostavitve lesenega izdelka ali konstrukcije;
  • identifikacija ključnih lastnosti površinskega  sistema glede na pogoje izpostavitve med uporabo izdelka;
  • osnove ocenjevanja celovitih vplivov površinsko obdelanega izdelka na okolje (LCA), ki vključujejo koncepta »od zibelke do groba« in od »zibelke do zibelke«;
  • izbira najprimernejše vrste lesa ali lesnega kompozita, optimalnega površinskega sistema ter postopka nanašanja, ki so primerni z vidika zahtevanih dekorativnih in potrebnih zaščitnih lastnosti, ob upoštevanju oblike in konstrukcije izdelka in okoljevarstvenih in ekonomskih zahtev;
  • možne prilagoditve oblike izdelka v fazi njegove zasnove, za zagotovitev pričakovane trajnosti ter za možnost izbire površinskih materialov in aplikacije takega postopka nanašanja, ki bi čim manj onesnaževali okolje;
  • študij konkretnih primerov iz prakse (»case studies«) z ovrednotenjem primernosti oblike/konstrukcijske rešitve, površinskega sistema in uporabljenega postopka nanašanja v funkciji izpostavitvenih pogojev med uporabo;
  • individualno projektno delo na izbranem konkretnem primeru, ki vključuje fazo oblikovanja/konstruiranja izdelka, izbire površinskega sistema in postopka obdelave ter izdelavo prototipnega površinsko obdelanega lesenega izdelka.

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezni letnik študijskega programa.

 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

  • udeležba na vajah
  • zagovor in predstavitev projekta